Pálení 

     Žádáme občany, pokud se rozhodnete pálit odpad ze zahrad, různé klestí nebo větve, měl by být oheň nahlášen HZS. Je to z důvodu, kdyby byl kouř vidět i z větší dálky, ostatní občané by se mohli domnívat, že tam došlo k požáru a volat hasiče. Pálení můžete nahlásit i zde. Uvedený odkaz slouží k ohlášení plánovaného pálení místně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje. Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Operačním a informačním střediskem hasičského záchranného sboru. Evidence slouží výhradně pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru. Nahlášením pálení předcházíte zbytečným výjezdům hasičů.


Topná sezóna

     Během topné sezóny nezapomínejme na pravidelné kontroly komínů, kotlů a kamen. Alespoň jednou ročně byste si měli pozvat kominíka, který vám komín vyčistí a zkontroluje. Toto je důležité zejména pokud se topí vlhčím dřevem, protože se zvyšuje množství usazenin (sazí) v komíně, které pak mohou díky topení v kamnech vzplát. Pokud si hořících sazí v komíně nevšimnete, důsledkem by mohl být požár celého domu. 

     Tato kontrola se netýká jenom kotlů na pevná paliva, ale i na kotle plynové. Jejich kontrolou a revizí od odborníka můžete předcházet i fatálním následkům.

Jako prevenci proti požáru můžete využít autonomní hlásiče kouře.


Otrava oxidem uhelnatým

    Oxid uhelnatý (CO) vzniká nedokonalým spalováním, se kterým se můžeme setkat zejména u starých ohřívačů vody nebo topení. Jedná se o jedovatý plyn bez barvy, bez chuti, bez zápachu.

     Lidé, kteří jsou intoxikovaní jsou zprvu malátní a unavení. Jejich stav může vygradovat až v bezvědomí. Pokud máme podezření na intoxikaci CO, okamžitě voláme HZS a Záchrannou službu. V celém domě otevřeme co nejvíc oken a odcházíme ven čekat na příjezd složek IZS. Neměli bychom se pokoušet intoxikovaného sami vyprostit, protože bychom tam mohli také zůstat. Příjezd složek IZS na místo je velmi důležitý, protože pokud intoxikovanému není okamžitě podán kyslík, dochází k úmrtí.