Jednotka požární ochrany obce Orlické Podhůří je jednotka požární ochrany, která se zřizuje na základě §29 a § 68 zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Organizační struktura jednotky je stanovena ve vyhlášce 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO ve znění vyhlášky 226/2005 Sb. Základním posláním JPO je chránit životy a zdraví obyvatel a jejich majetek před požáry a mimořádnými událostmi. Každý hasič JPO Orlické Podhůří absolvuje jednou ročně nejméně 40 hodin odborné a teoretické přípravy. Jednotka je připravena vyjet k zásahu 24 hodin denně a to do 10 minut od vyhlášení poplachu.

 Pomoc jižní Moravě v oblasti zasažené tornádem   

      V červnu 2021 se členové JPO zúčastnili pomoci v jedné z obcí postižené tornádem na Moravě. Za tuto pomoc našim členům z JPO bylo uděleno poděkovánípamětní list hejtmana Jihomoravského kraje pana Mgr. Jana Grolicha.