Jednotka požární ochrany obce Orlické Podhůří je jednotka požární ochrany, která se zřizuje na základě §29 a § 68 zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Organizační struktura jednotky je stanovena ve vyhlášce 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO ve znění vyhlášky 226/2005 Sb. Základním posláním JPO je chránit životy a zdraví obyvatel a jejich majetek před požáry a mimořádnými událostmi. Každý hasič JPO Orlické Podhůří absolvuje jednou ročně nejméně 40 hodin odborné a teoretické přípravy. Jednotka je připravena vyjet k zásahu 24 hodin denně a to do 10 minut od vyhlášení poplachu.

Výjezdy JSDH

4. 2. 2022 v 7:56 přišla výzva k vyproštění nákladního automobilu, který se sklouzl v kopci směrem na Kerhartice a zaklínil se napříč silnice. Nehoda se obešla bez zranění a úniku provozních kapalin. Na pomoc přispěchal i traktor, který uvízlý nákladní automobil vyprostit.

1. 2. 2022 v 18:53 přišla výzva k vyproštění auta, které vlivem sněhu na komunikaci sjelo do příkopu. Zásah probíhal v Orlickém Podhůří v součinnosti s HZS Pardubického kraje, který okolo projížděl jenom náhodou, neboť pospíchal k jiné dopravní nehodě. Osobní auto tedy vyprostili pomocí svého vozidla CAS. Během nehody nedošlo k úniku provozních kapalin ani zranění.

21. 1. 2022 měli naši hasiči opravdu na pilno. Během tohoto dne naše jednotka vyjížděla hned ke třem událostem. Všechny události se týkaly technické pomoci, které spočívaly ve vyproštění vozidel, která následkem sněhové vrstvy na vozovce sjela do příkopu. Všechny nehody se obešly bez zranění jejich účastníků.

7:47 přišla první výzva. Bylo potřeba vytáhnout zpět na vozovku 2 vozidla v Orlickém Podhůří v Dobré Vodě. Toto vyprošťování probíhalo v součinnosti v HZS Pardubického kraje a policií ČR. S vyproštěním nám pomohl místní farmář s traktorem.

10:26 přišla druhá výzva. Opět se jednalo o vyproštění vozidla z příkopu tentokrát v Orlickém Podhůří v Říčkách. Ani toto vyproštění se neobešlo bez pomoci traktoru.

10:36 přišla třetí výzva. I tato výzva se týkala vyproštění vozidla z příkopu. Tentokrát jsme museli pospíchat zpět do Dobré Vody. Opět jsme museli využít pomoci od místního farmáře, který přijel s traktorem. 

Fotografie: 1 2 3


Kácení stromů na dětském hřišti v Říčkách

     V sobotu 22. 1. 2022 proběhlo na žádost obce Orlické Podhůří kácení několika stromů a školení členů JSDH, kteří jsou držiteli oprávnění pro práci s motorovou pilou. Na hřišti se sešli skoro všichni členové JSDH. Velké poděkování patří profesionálním hasičům z Ústí nad Orlicí, kteří nám pomohli kácet z plošiny. Dále děkujeme jednomu z členů JSDH, který zapůjčil traktor s vozem na odvoz dřeva

Fotografie: 1 2 3 4 5 6


Pomoc jižní Moravě v oblasti zasažené tornádem  

      V červnu 2021 se členové JPO zúčastnili pomoci v jedné z obcí postižené tornádem na Moravě. Za tuto pomoc našim členům z JPO bylo uděleno poděkovánípamětní list hejtmana Jihomoravského kraje pana Mgr. Jana Grolicha.