Upozornění

   Vzhledem ke covidové situaci výbor rozhodl o zrušení Maškarního rockového plesu, který se měl konat 22. 1. 2022. Ostatní společenské akce pořádané SDH jsou prozatím ponechány beze změn. O případném zrušení Vás budeme včas informovat.

Děkujeme za pochopení