Proběhne zastávkovým způsobem dne 2.4.2019.

mobilní směr odpadu

     Obecní úřad Orlické Podhůří Vás zve na setkání občanů a chatařů se zástupci obce. Schůzka se koná dne 27. dubna 2019 v 16:00 hod. v Pohostinství Klopoty. 

 

Program:

  1. likvidace odpadů
  2. informace ohledně oprav SŽDC - zrušení zastávky Bezpráví a náhrada za autobusovou dopravu
  3. kdo jste nepředali e-mailové a telefonické spojení nebo máte nové kontakty, prosíme o jejich nahlášení
  4. diskuse k problematice chatařské oblasti
  5. možnost úhrady poplatku za odpady v hotovosti
  6. v případě neúčasti uhraďte poplatek 400,-Kč za jednu nemovitost převodem na účet 8721611/0100            

v.s: 7 + číslo evidenční (např. 716) – pro k.ú. Říčky    

v.s: 8 + číslo evidenční (např. 816) – pro k.ú. D. Voda

  

Na osobní setkání se těší                                        

                                                zástupci OU Orlické Podhůří

 

TERMÍNY ODVOZU KONTEJNERŮ V ROCE 2018 

PŘISTAVENÍ

místo

ODVOZ

26. dubna Klopoty 2. května
4.července Bezpráví 9. července
2. srpna Klopoty 5. srpna
13. září Bezpráví 16. září
27. října Klopoty 30. října

 

 

  1.  

Dne 28. 3. 2019 je plánována odstávka elektřiny od 7:15 do 14:30, odstávka se týká celých místních části obce - Dobrá Voda, Rviště a Rozsocha. Více informací naleznete na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html 

Pardubický kraj se rozhodl na základě připomínek obcí a cestujících pro mimořádnou změnu vybraných železničních jízdních řádů.  Nový jízdní řád tratě 010 platný od 18. 3. 2019 je ke stažení zde. Kompletní mimořádnou změnu naleznete na stránkách Pardubického kraje (https://www.pardubickykraj.cz/dopravni-obsluznost/99865/zmeny-zeleznicniho-jizdniho-radu-18/19-od-18-3-2019).

 

 

Novela insolvenčního zákona

nabude účinnosti od 1. 6. 2019. Podle nových pravidel dlužník splní podmínky oddlužení v případě, že během 3 let uhradí alespoň 60 % pohledávek nezajištěných věřitelů, nebo po dobu 5 let vynaloží veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby uspokojil pohledávky svých nezajištěných věřitelů alespoň ve výši 30 %. Novela také nabízí zvýhodnění pro starobní i invalidní důchodce.

 

Zvyšuje se příspěvek na péči

Příspěvek na péči je sociální dávka určená nemocným a nemohoucím, kteří se kvůli vážnému zdravotnímu stavu neobejdou bez pomoci při zvládání každodenních činností.

Od 1. 4. 2019 dojde k automatickému navýšení příspěvku na 19 200 Kč pro děti i dospělé ve IV. stupni závislosti, jestliže nevyužívají pobytové sociální služby. Při využití takových služeb částka zůstane stejná jako v předešlém roce, tj. 13 200 Kč.

Od 1. 7. 2019 se zvýší příspěvek na péči pro III. stupeň závislosti. Pro osoby mladší 18 let dojde k navýšení na 13 900 Kč, pro starší na 12 800 Kč za předpokladu, že také nevyužívají pomoc poskytovatele pobytových sociálních služeb.

 

Ruší se karenční doba

Od 1. 7. 2019 bude zaměstnancům náležet náhrada mzdy nebo platu i za první 3 pracovní dny dočasné pracovní neschopnosti. Doposud zaměstnavatel hradil náhradu mzdy až od 4. pracovního dne. Zaměstnavatel tak bude vyplácet náhradu mzdy za celých prvních 14 dní, kdy bude zaměstnanec v pracovní neschopnosti. Od 15. dne nemoci má zaměstnanec nárok na nemocenskou od ČSSZ.

 

Informace o provozní době a kontakty na občanskou poradnu najdete na www.uo.charita.cz nebo je získáte na telefonu 734 281 415.

Nebojte se proto na nás obrátit, rádi se Vám budeme věnovat.