Dne 15.2.2019 proběhlo setkání žen místních částí Orlického Podhůří – Rviště, Rozsocha,Dobrá Voda v Prádelce ve Rvišti. Sešly se ženy tří generací , každá přispěla občerstvením, pomocí s obsluhou a následným úklidem. V příjemné atmosféře s dobrotami na stolech se dobře povídalo i seznamovalo :-) Takže všem zúčastněným bych chtěla poděkovat a ty nezúčastněné pozvat na další setkání.

Naší snahou bylo navázat na tradici „Babince“, který se konal vždy 1x za rok a myslím, že akce vyvolala pozitivní ohlasy.

Pokud bude i nadále zájem z Vaší strany, chtěly bychom v setkáních pokračovat a mohly bychom se setkávat vícekrát do roka . Čas nemusíme trávit pouze povídáním, program může být takový, jaký si ho uděláme – např. předávání zkušeností z vaření, pečení, tvoření, zahradničení, můžeme zorganizovat nějaké kurzy, přednášky, burzu nebo bazárek, výlet , divadlo …. fantazii se meze nekladou

V tomto období se nám přímo nabízí jarní setkání , které můžeme pojmout jako tvořivé - předvelikonoční a chtěly bychom ho uskutečnit 11.4.2019(čtvrtek) cca od 17 hodin. Takže pokud budete mít zájem vyfukujte dopředu vajíčka, vezměte s sebou barvičky, větvičky, mašličky , korpusy věnečků , tavné pistole atd., zkrátka co vás napadne a můžeme se do toho pustit. Čas bude upřesněn pozvánkami. Občerstvení zase co kdo přinese J

Při této příležitosti bychom si domluvily termín dalšího setkání na které bychom si mohly přinést sebou fotografie týkající se historie a vývoje obce J

S náměty a dotazy se můžete obracet přímo na mně

 

Lenka Stejskalová

místostarostka obce Orlické Podhůří

733 486 859

e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Splatnost poplatů za odpad a psy je vždy k 30. 6. daného kalendářního roku. Podrobné informace o možnosti platby naleznete zde.

Výsledky Tříkrálové sbírky v roce 2019 v obci Orlické Podhůří

 

Říčky         14.456,- Kč

Rviště         4.468,- Kč

Rozsocha   3.723,- Kč

--------------------------------

Celkem:   22.647,- Kč

Děkujeme za Vaši štědrost!

 Výsledky výtěžku v okolních obcích naleznete zde. 

 

Na veřejné schůzi v Říčkách dne 13. 2. 2019 vystoupí Ing. Zdeněk Leshinger s informacemi pro místní vlastníky lesů o vývoji kůrovcové kalamity a o nových finančních příspěvcích na hospodaření v lesích soukromých vlastníků.

Základní informace si můžete  stáhnout zde.

 

Zveme všechny občany obce Orlické Podhůří na veřejnou schůzi 

  • pro část Říčky se koná ve velké zasedací místnosti Kulturního domu v Říčkách ve středu 13. 02. 2019 v 17:00 hod.
  • pro části Rviště, Rozsocha, Dobrá Voda, Kaliště a Perná se koná v budově obecního domu „Prádelka“ Rviště ve čtvrtek 14. 02. 2019 v 17:00 hod.

 

Program:

  • zhodnocení roku 2018
  • akce v roce 2018
  • plán akcí pro rok 2019
  • rozpočet obce na rok 2019
  • volná diskuse 

Na veřejné schůzi v Říčkách násleně vystoupí Ing. Zdeněk Leshinger s informacemi pro místní vlastníky lesů o vývoji kůrovcové kalamity a o nových finančních příspěvcích na hospodaření v lesích soukromých vlastníků.

 

Účast všech občanů je velmi vítaná, srdečně Vás zve zastupitelstvo obce.