Zveme všechny občany Obce Orlické Podhůří na veřejnou schůzi zastupitelstva, která se koná pro:

 - část Říčky ve velké zasedací místnosti Kulturního domu v Říčkách ve středu 07. 02. 2018 od 17 hod

-  části Rviště, Rozsocha, Dobrá Voda, Kaliště a Perná v budově obecního domu "Prádelka" Rviště ve čtvrtek 08. 02. 2018 od 17 hod.

 

Program:

- zhodnocení roku 2017

- akce v roce 2017

- plán akcí pro rok 2018

-rozpočet obce na rok 2018

- volná diskuze

Účast všech občanů je velmi vítaná, srdečně Vás zve zastupitelstvo obce.