Obecní úřad bude v provozu v pondělí 4.7. v úředních hodinách, k dispozici bude účetní obce Iva Peterková. Další dny do 8.7. bude obecní úřad uzavřen, děkujeme za pochopení.

Starostka obce Marie Kršková čerpá dovolenou od 4.7. do 10.7., v bezodkladných záležitostech se můžete obrátit na místostarostu Vojtěcha Skalníka, 730 904 581.