Policie ČR ve spolupráci s provozovatelem informační linky 1188 informují o celorepublikové aktivitě. Jedná se o hovor telefonního robota s varováním Policie ČR a to s legendou „VNUK“.

Zde je přiložen TZ z prezídia, kde je nahrán i samotný hovor.

https://www.policie.cz/clanek/pozor-seniori-jsou-v-ohrozeni.aspx