logo TKKasičky byly umístěny v prodejně ve Rvišti a v Říčkách, děkujeme za spolupráci.

Říčky         7.360,- Kč

Rviště         5.550,- Kč

--------------------------------

Celkem:   12.910,- Kč

 

Všem dárcům a organizátorům děkujeme!

Kdo neměl šanci přispět do kasičky, může přispět na účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800 u ČS, VS 77705036 nebo formou dárcovské SMS ve tvaru: DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90) na číslo 87 777.