Informace k Tříkrálové sbírce

Nejméně do 10.1. 2021 je ČR zařazena do 5. stupně antikovidového systému PES - tzn. koleda dům od domu je zakázaná.

Tabulka z Charity ČR shrnuje, co se smí a co ne v jednotlivých stupních systému PES.

 

Všechny způsoby, jak přispět naleznete na webových stránkách Oblastní charity Ústí nad Orlicí www.uo.charita.cz  a na www.trikralovasbirka.cz

TS PES