Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření, jejichž účinnost nastává ode dne 22. října 2020 od 6:00 hod.

Usnesení 1078 - Zákaz volného pohybu osob od 22.10.2020

Usnesení 1079 - Zákaz a omezení maloobchodu a služeb od 22.10.2020

- Usnesení 1080 - Omezení provozu orgánů veřejné moci od 22.10.2020