Milí občané,

obec Orlické Podhůří zpracovává v současné době Strategický plán rozvoje obce. Cílem dokumentu je konkretizovat priority v daných oblastech a navrhnout konkrétní činnosti na následující roky. Jednoduše řečeno nás zajímá, co Vás trápí, co chcete změnit nebo naopak co se Vám v obci líbí a co byste chtěli dále rozvíjet. Jedná se o dokument zaměřený na období dalších 10 let.

Obracím se na Vás s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v tomto dotazníku. Zvláště prosím věnujte pozornost volnému komentáři, kde můžete napsat konkrétní nápady a postřehy.

Vyplněné tištěné dotazníky (jsou distribuovány do schránek) je možno odevzdat na obecním úřadě nebo v prodejnách v Říčkách a ve Rvišti nebo je možné vyplnit dotazník elektronicky na tomto odkaze

https://www.survio.com/survey/d/X2W1R1V4C1X1P1M9H

Zároveň Vás prosím o vyplnění pocitové mapy obce na této stránce:

https://wegas.cz/portal/#/public?name=obec_orlicke_podhuri&conf=publictheme&id=w00e0092f8d9c4d03bc40d0bbcfa87311

Kdo nevyužíváte internet, budete se moci k papírové mapě vyjádřit na veřejných setkáních. 

Sběr odpovědí k dotazníkům i pocitovým mapám bude probíhat do 13. 9. 2020.

 

Vyhodnocení dotazníků proběhne na veřejném projednání, které se uskuteční ve středu 23. 9. 2020 v KD Říčky a ve čtvrtek 24.9. 2020 v Prádelce ve Rvišti, vždy od 17 hodin. Zde výsledky dotazníku společně probereme a více rozpracujeme konkrétní nápady. Všichni jste srdečně zváni! 

Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem o budoucnost naší obce!