Obec Orlické Podhůří jako zřizovatel Základní a mateřské školy Orlické Podhůří prodlužuje uzavření mateřské školy ve Rvišti do 30. dubna 2020.

Zastupitelstvo obce dne 15. dubna jednalo o termínu znovuotevření mateřské školy. Zastupitelstvo obce rozhodlo o otevření mateřské školy ke 4. květnu 2020. Důvodem otevření je snaha umožnit pracujícím rodičům návrat do zaměstnání. Současně se domníváme, že menší školka s omezeným počtem dětí je menším epidemiologickým rizikem než velké městské školky. Přesto je třeba zdůraznit, že každé shromažďování osob je rizikem a i v případě výskytu nákazy onemocnění Covid-19 ve školce je pravděpodobné, že i přes hygienická opatření může dojít k rozšíření nákazy na další děti. Prosím tedy rodiče, aby toto riziko osobně zvážili a rovněž vzali ohled na osoby, které žijí s dítětem ve společné domácnosti (starší osoby, osoby s chronickým onemocněním atd.)

Školku by mělo navštěvovat max. 15 dětí, hygienická opatření a další podmínky budou postupně zveřejněny na webu školy http://www.orlickepodhuri.cz/zakladni-a-materska-skola/materska-skola/aktivity-materska-skola .

Mateřská škola by měla být otevřena květen-červenec, provozní doba v srpnu bude upravena dle zájmu rodičů.

Marie Kršková