Upozorňujeme, že od 1.1.2020 došlo k navýšení sazby poplatku za  komunální odpad na 450 Kč, více informací naleznete níže. 

 

Placení poplatků

v Obci Orlické Podhůří

za komunální odpad a psy v roce 2020 a v následujících letech

 Splatnost poplatku je vždy k 30.06. příslušného kalendářního roku, formou převodu prostředků na účet Obce Orlické Podhůří vedeného u KB v Ústí nad Orlicí číslo 8721611/0100 nebo v hotovosti v kanceláři obce u účetní každou středu od 8,00 hod. do 17,00hod., jiné dny po telefonické dohodě.

 Místní poplatek za komunální odpad jsou povinni platit

-       fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt

-       všichni cizinci, kteří mají pobyt v obci delší  jak 3 měsíce

-       všichni vlastníci nemovitostí (byt, rodinný dům, stavba určená k rekreaci), kde není nikdo přihlášený  k pobytu.

Od poplatku se osvobozuje:

- poplatník s pobytem v obci narozený v příslušném kalendářním roce

- poplatník, který v příslušném kalendářním roce dovrší 85 let a starší 85 let

 

Komunální odpad – za 1 osobu                    450,00Kč

                                 za rekreační objekt       450,00Kč

Poplatek za psa                                              100,00Kč

               za 2. a každého dalšího                  150,00Kč

Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, napíší počet osob, popř. počet psů do správy pro příjemce na bankovní výpis.

Variabilní symboly pro jednotlivé části obce:

VS: 1+ číslo popisné (např. č.p. 10 – VS 110) – Říčky      

VS: 2+ číslo popisné (např. č.p. 10 – VS 210) – Rviště

VS: 3+ číslo popisné (např. č.p. 10 – VS 310) – Dobrá Voda

VS: 4+ číslo popisné (např. č.p. 10 – VS 410) – Rozsocha

VS: 5+ číslo popisné (např. č.p. 10 – VS 510) – Perná

VS: 6+ číslo popisné (např. č.p. 10 – VS 610) – Kaliště

VS: 7+ číslo evidenční (např. č.e. 10 – VS 710) – pro k.ú. Říčky - Klopoty    

VS: 8+ číslo evidenční (např. č.e. 10 – VS 810) – pro k.ú. D. Voda - Klopoty

 Platba na účet číslo:. 8721611/0100

V případě neuhrazení poplatků do  30.06. příslušného kalendářního roku bude zaslána pouze jedna upomínka a potom bude přistoupeno k vymáhání dle platných zákonů, včetně navýšení poplatků a nákladů na exekuční příkaz.  

Vybírání poplatků v kulturním domě v Říčkách a v prádelce ve Rvišti bude v měsíci dubnu 2020, přesný termín bude včas upřesněn.