Výsledky Tříkrálové sbírky v roce 2020 v obci Orlické Podhůří

 

Říčky         13.030,- Kč

Rviště         4.048,- Kč

Rozsocha   4.640,- Kč

--------------------------------

Celkem:   21.718,- Kč

 

Všem dárcům a koledníkům děkujeme!