Milí spoluobčané,

obracíme se na Vás s informacemi ohledně plánované přestavby budovy bývalé hospody ve Rvišti. Jak je napsáno ve zpravodaji, v levé části budovy vznikne garáž a zázemí pro technické pracovníky obce a v pravé části malé komunitní centrum. Bude se jednat v podstatě o takovou klubovnu, která bude sloužit všem skupinám obyvatel k setkávání a trávení volného času. Komunitní centrum by mělo nahradit „Prádelku“, která je pro mnohé aktivity malá a její využití je dost omezené.

Níže najdete definici komunitního centra dle dotačních pravidel. V současnosti máme zpracovanou projektovou dokumentaci a budeme plánovat vnitřní uspořádání. K tomu potřebujeme znát Váš názor na možné využití. O co máte zájem, jak často byste centrum využívali a hlavně, zda jste ochotni se do chodu aktivně zapojit. Níže naleznete odkaz na dotazník, prosíme o jeho vyplnění do 31. 12. 2019.

Pokud Vás nápad zaujal a rádi přiložíte ruku nebo svůj nápad k dílu, zveme Vás na koordinační schůzku ve středu 15. ledna 2020 od 17 hodin do „Prádelky“.

 

Co je to Komunitní centrum?

Jedná se o veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku. Komunitní centrum realizuje sociální, vzdělávací, volnočasové aktivity, kulturní a zájmové akce, které vyplývají z tradic a zvyků komunity či krajové oblasti a jsou přístupné všem obyvatelům lokality.

 

Dotazník k plánovanému využití naleznete zde,  dotazník je primárně určen občanům Rviště a blízkých částích. Předpokládáme, že občané ze Říček centrum využívat nebudou, pokud by ale někdo měl zájem, určitě se může zapojit a dotazník vyplnit.