Bližší informace k výzvě lze najít na www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace.

5. výzva kotlíková dotace 2