Svazek obcí Orlicko – Třebovsko zve všechny své příznivce, přátele a cyklisty v pátek 6. září 2019 na každoroční cyklistický výlet regionem. Letošní rok startuje v Českých Libchavách a končí v obci Rybník.

Sraz účastníků je ve 13 hodin v Českých Libchavách u kostela před budovou bývalé fary. Den regionu zahájí starosta obce prohlídkou nového obecního úřadu a společenského centra v Českých Libchavách. Odtud cyklisté vyjedou do Ústí nad Orlicí.

K odpolednímu programu je možné se připojit cca ve 14.00 hod. v Ústí nad Orlicí u kostela Nanebevzetí Panny Marie. V novém parku u kostela starosta města a děkan římskokatolické farnosti seznámí účastníky s historií, revitalizací a významným oceněním parku a kaple zasvěcené sv. Janu Pavlu II. Revitalizace centra městské památkové zóny byla dokončena společným úsilím Města Ústí nad Orlicí a ústeckým děkanstvím za přispění Ministerstva kultury a Pardubického kraje a díky velké obětavosti občanů města a přispění dalších sponzorů a dárců.

Cyklojízda starostů členských obcí regionu bude pokračovat po cyklostezce do Semanína, kde se účastníci seznámí s nově restaurovanými kulturními památkami, a přes Třebovici do Rybníka.

Cyklojízda bude ukončena v 17 hodin v areálu na Srnově v obci Rybník. V cíli je pro účastníky připraven program s ukázkami výcviku psů, kapela Ponny Expres a občerstvení. Pojeďte s námi a připojte se k propagační jízdě regionem!

Srdečně zve

Petr Hájek, předseda svazku a PhDr.Jana Staňková