Zastupitelstvo obce se zabývalo otázkou, jak se postavit k místním částem, kde není centrální čistička odpadních vod a ani není ekonomické ji zde v budoucnu budovat. V současnosti máme ČOV v části Říčky a Rviště. V budoucnu by mělo dojít k napojení Dobré Vody na ČOV ve Rvišti. Zbývající části jsou nedořešeny. Po vzoru jiných obcí se obec rozhodla podpořit obyvatele ostatních částí v pořízení domovních čističek odpadních vod.

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo podporu pro budovy určené k trvalému bydlení v místních částech Bezpráví, Kaliště, Klopoty, Perná a Rozsocha ve formě pořízení projektové dokumentace na DČOV a příspěvku na realizaci ve výši 50 % doložených výdajů maximálně však 50 000 Kč. Dotčeným majitelům nemovitostí je zaslán informativní dopis a dotazník s návratností do 15.9.2019. V elektronické formě je dotazník možné vyplnit zde. Pro zájemce se uskuteční dne 18. 09. 2019 v 1700 hod. na Obecním úřadě v Dobré Vodě informativní schůzka.