Našel se svazek dvou klíčů (velký a malý klíč).

Klíče jsou uloženy na Obecním úřadě v Dobré Vodě.