INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě: Orlické Podhůří/Dobrá Voda, které se bude konat:

Dne Od Do
02.07.2019 8:00 18:00

 

 

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů přeuvedeným termínem.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

S pozdravem.

ČEZ Distribuce, a. s.

02.07.2019 (08:00 - 18:00) - plánovaná odstávka č. 110060653275

Orlické Podhůří - Dobrá Voda

Bezpráví

28R, 29 , 54R, 25, 26, 30, 34, 35, 54, 56, parc.č. 475/1 , 

Dobrá Voda

2, 33, 40, 41, E33, 

Klopoty

34, 8