INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě: Orlické Podhůří/Dobrá Voda, které se bude konat:

Dne Od Do
26.06.2019 8:00 18:00

 

 

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

S pozdravem.

ČEZ Distribuce, a. s.

26.06.2019 (08:00 - 18:00) - plánovaná odstávka č. 110060653168

Orlické Podhůří - Dobrá Voda

Bezpráví

28R ,  29R, 54R, 25, 26, 30, 34, 35, 54, 56, parc.č. 475/1

Dobrá Voda

2, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, E33 

Klopoty

R, 11R, 17R, 2R, 10, 102, 12Ř, 13, 15, 16, 17, 19, 24, 25, 27, 3, 34, 46, 48, 6, 8 

 

Orlické Podhůří - Říčky

Říčky

54R, 10, 100, 107, 11, 114, 117, 12, 125/3, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 47, 49, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 63, 65, 66, 67, 70, 72, 75, 77, 8, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 9, 92, 93, E18, parc.č. 114/3, parc.č. 581, parc.č. 606/1, parc.č. 82, parc.č. 91/2, 92/2, parc.č. ST.109