V neděli 2.6.2019 proběhl v areálu hřiště ve Rvištích tradiční Den dětí. Prosluněné počasí nám dovolilo, aby se celá akce uskutečnila tak, jak byla naplánována.

Okolo 14 hodiny se začali scházet rodiče a prarodiče se svými dětmi a na předem připravených stanovištích se vrhli na plnění úkolů jako bylo třeba zatloukání hřebíků, házení míčků do otvorů, schazování figurek vodními pistolkami, poskytnutí první pomoci atd. Nad hřištěm měli své místo myslivci, kde měly děti možnost vyzkoušet střelbu ze vzduchovek na terč. V areálu koupaliště na ně byli připraveni hasiči se stříkačkami, což se dětem v parném dni zvláště líbilo. Starší děti čekala příjemná trasa okolní přírodou,  zaměřená na orientaci v mapách, za pomocí mobilních telefonů.

Cíl byl jasný - zaplnit podpisy a razítky kartičky, které svědčily o tom, že všechna stanoviště byla zdolána a účastník může být odměněn. Na děti po splnění úkolů čekal kromě balíčku se sladkostmi také buřt, který si mohli sami opéct a limonáda. Pro doprovod dětí bylo připraveno občerstvení a posezení.

Děkujeme všem, kteří se na přípravách tohoto příjemného odpoledne podíleli a zároveň také děkujeme všem dětem a jejich rodičům za účast a za vytvoření příjemné atmosféry. Fotky jsou k prohlédnutí ve fotogalerii.