Dne 3. 6. 2019 byla vyhlášena výzva k podání nabídek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci "Chodník k Borečku". Nabídky je možné podávat nejpozději do 19. 6. 2019 do 15 hodin. Výzva včetně zadávací dokumentace a příloh je ke stažení zde.