Proběhne zastávkovým způsobem dne 2.4.2019.

mobilní směr odpadu