Obecní úřad Orlické Podhůří Vás zve na setkání občanů a chatařů se zástupci obce. Schůzka se koná dne 27. dubna 2019 v 16:00 hod. v Pohostinství Klopoty. 

 

Program:

  1. likvidace odpadů
  2. informace ohledně oprav SŽDC - zrušení zastávky Bezpráví a náhrada za autobusovou dopravu
  3. kdo jste nepředali e-mailové a telefonické spojení nebo máte nové kontakty, prosíme o jejich nahlášení
  4. diskuse k problematice chatařské oblasti
  5. možnost úhrady poplatku za odpady v hotovosti
  6. v případě neúčasti uhraďte poplatek 400,-Kč za jednu nemovitost převodem na účet 8721611/0100            

v.s: 7 + číslo evidenční (např. 716) – pro k.ú. Říčky    

v.s: 8 + číslo evidenční (např. 816) – pro k.ú. D. Voda

  

Na osobní setkání se těší                                        

                                                zástupci OU Orlické Podhůří

 

TERMÍNY ODVOZU KONTEJNERŮ V ROCE 2018 

PŘISTAVENÍ

místo

ODVOZ

26. dubna Klopoty 2. května
4.července Bezpráví 9. července
2. srpna Klopoty 5. srpna
13. září Bezpráví 16. září
27. října Klopoty 30. října

 

 

  1.