Splatnost poplatů za odpad a psy je vždy k 30. 6. daného kalendářního roku. Podrobné informace o možnosti platby naleznete zde.