Výsledky Tříkrálové sbírky v roce 2019 v obci Orlické Podhůří

 

Říčky         14.456,- Kč

Rviště         4.468,- Kč

Rozsocha   3.723,- Kč

--------------------------------

Celkem:   22.647,- Kč

Děkujeme za Vaši štědrost!

 Výsledky výtěžku v okolních obcích naleznete zde.